179 КЛУБ СПОРТОВА СНАГЕ ОСИ “СЕНКОВИЋ”

СЕДИШТЕ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: БЕОГРАД
МАТИЧНИ БРОЈ: 28788002
МАИЛ: msenkovic6@gmail.com
ТЕЛЕФОН: +381616366577