184 СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНО УДРУЖЕЊЕ “ФИМА ФИТНЕС”

СЕДИШТЕ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: БЕОГРАД
МАТИЧНИ БРОЈ: 28809522
МАИЛ:teretana@fima-fitnes.rs
ТЕЛЕФОН: +38163235100