190 BODI BILDING KLUB „ZLATNI GLADIJATOR“

SEDIŠTE SPORTSKE ORGANIZACIJE: DESPOTOVAC
MATIČNI BROJ: 28807716
MAIL: dmiloradovic1@gmail.com
TELEFON: +381658814108