217 ФИТНЕС УДРУЖЕЊЕ „SHAPE“

СЕДИШТЕ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: БЕОГРАД
МАТИЧНИ БРОЈ: 28824467
МАИЛ:
ТЕЛЕФОН: