Na sednici Upravnog odbora SSBBFBFA, održanoj 07.02.2015.god. doneta je odluka da se raspiše:

K O N K U R S

za organizaciju takmičenja “KUP SRBIJE 2015.” u Kid’s fitnesu
koji će se održati 18. aprila 2015. god.

Konkurs možete pogledati ovde