90 КЛУБ ЗА ФИЗИЧКУ ПРИПРЕМУ И РЕКРЕАЦИЈУ “MIX 1992”

СЕДИШТЕ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: ВРШАЦ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08759391

МАИЛ: mak83@open.telekom.rs

ТЕЛЕФОН: +381641783414