90 KLUB ZA FIZIČKU PRIPREMU I REKREACIJU „MIX 1992“

SEDIŠTE SPORTSKE ORGANIZACIJE: VRŠAC

MATIČNI BROJ: 08759391

MAIL: mak83@open.telekom.rs

TELEFON: +381641783414