УСЛОВИ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СПОРТИСТА

Врхунски спортиста може бити Категорисан ако оствари спортски резултат под следећим условима и то:

 • на светском првенству, уколико у систему такмичења (квалификацијама и завршном такмичењу) учествује 50 и више нација са најмање три континента, с тим да у одређеној дисциплини – категорији учествује на завршном такмичењу најмање шест спортиста – посада;
 • на европском првенству, уколико у систему такмичења (квалификацијама и завршном такмичењу) учествује 25 и више нација, с тим да у одређеној дисциплини – категорији учествује на завршном такмичењу најмање шест спортиста – посада;
 • на Балканском првенству, уколико на њему учествује пет и више земаља, с тим да у одређеној спортској дисциплини – категорији учествује најмање осам спортиста – посада из различитих земаља (уколико то другачије није регулисано међународним системом такмичења);
 • на националном првенству, на којем учествује осам и више клубова, с тим да у одређеној дисциплини – категорији учествује најмање осам спортиста – посада из различитих клубова.

 

 1. ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА:
 • за освојено 1. место на светском или европском првенству;
 1. ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – МЕЂУНАРОДНИ РАНГ:
 • за остварени пласман од 2. до 8. места на светском првенству или за остварени пласман од 2. до 6. места на европском првенству,
 • за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре;
 1. ВРХУНСКИ СПОРТИСТА – НАЦИОНАЛНИ РАНГ:
 • за освојено 1. место на националном првенству,
 • за освојено 1. место на Медитеранским играма или Балканском првенству,
 • за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен пласман у прву трећину пласираних такмичара,
 • за остварени пласман од 4. до 8. места на светском првенству за јуниоре,
 • за остварени пласман од 4. до 6. места на европском првенству за јуниоре;

 

Категорисан спортсиста може остварити право на стипендију ако испуњава услове у погледу година живота, и то:

 • да има од 15 до 26 година – врхунски спортиста – национални ранг;
 • да није навршио 30 година – врхунски спортиста – међународни ранг;
 • да није навршио 45 година – врхунски спортиста – заслужни спортиста;