USLOVI ZA STIPENDIRANJE SPORTISTA

Vrhunski sportista može biti Kategorisan ako ostvari sportski rezultat pod sledećim uslovima i to:

 • na svetskom prvenstvu, ukoliko u sistemu takmičenja (kvalifikacijama i završnom takmičenju) učestvuje 50 i više nacija sa najmanje tri kontinenta, s tim da u određenoj disciplini – kategoriji učestvuje na završnom takmičenju najmanje šest sportista – posada;
 • na evropskom prvenstvu, ukoliko u sistemu takmičenja (kvalifikacijama i završnom takmičenju) učestvuje 25 i više nacija, s tim da u određenoj disciplini – kategoriji učestvuje na završnom takmičenju najmanje šest sportista – posada;
 • na Balkanskom prvenstvu, ukoliko na njemu učestvuje pet i više zemalja, s tim da u određenoj sportskoj disciplini – kategoriji učestvuje najmanje osam sportista – posada iz različitih zemalja (ukoliko to drugačije nije regulisano međunarodnim sistemom takmičenja);
 • na nacionalnom prvenstvu, na kojem učestvuje osam i više klubova, s tim da u određenoj disciplini – kategoriji učestvuje najmanje osam sportista – posada iz različitih klubova.

 

 1. VRHUNSKI SPORTISTA – ZASLUŽNI SPORTISTA:
 • za osvojeno 1. mesto na svetskom ili evropskom prvenstvu;
 1. VRHUNSKI SPORTISTA – MEĐUNARODNI RANG:
 • za ostvareni plasman od 2. do 8. mesta na svetskom prvenstvu ili za ostvareni plasman od 2. do 6. mesta na evropskom prvenstvu,
 • za ostvareni plasman od 1. do 3. mesta na svetskom ili evropskom prvenstvu za juniore;
 1. VRHUNSKI SPORTISTA – NACIONALNI RANG:
 • za osvojeno 1. mesto na nacionalnom prvenstvu,
 • za osvojeno 1. mesto na Mediteranskim igrama ili Balkanskom prvenstvu,
 • za nastup u nacionalnoj sportskoj reprezentaciji na svetskom ili evropskom prvenstvu, pod uslovom da je ostvaren plasman u prvu trećinu plasiranih takmičara,
 • za ostvareni plasman od 4. do 8. mesta na svetskom prvenstvu za juniore,
 • za ostvareni plasman od 4. do 6. mesta na evropskom prvenstvu za juniore;

 

Kategorisan sportsista može ostvariti pravo na stipendiju ako ispunjava uslove u pogledu godina života, i to:

 • da ima od 15 do 26 godina – vrhunski sportista – nacionalni rang;
 • da nije navršio 30 godina – vrhunski sportista – međunarodni rang;
 • da nije navršio 45 godina – vrhunski sportista – zaslužni sportista;