СУДИЈСКЕ ЛИЦЕНЦЕ

Поштовани,

У складу са Правилником о издавању дозвола за рад судијама у боди билдингу и фитнесу – судијских лиценци (правилник можете погледати овде) издају се следеће лиценце:

 • регионални судија
 • национални судија

 

За добијање/обнову Лиценце Регионални судија потребно је:

 1. захтев за издавање лиценце (захтев можете скинути овде)
 2. две фотографије (величине за пасош);
 3. лекарско уверење – не старије од шест месеци;
 4. доказ остеченом звању спортски судија
 5. за обнову лиценце доставити потврду о обављеном стручном усавршавању

 

За добијање/обнову Лиценце Национални судија потребно је:

 1. захтев за издавање лиценце (захтев можете скинути овде)
 2. две фотографије (величине за пасош);
 3. лекарско уверење – не старије од шест месеци;
 4. најмање 3 године судијског искуства са лиценцом Регионални судија на најмање 2 такмичења годишње (као доказ се прилажу резултати са такмичења са списком судија објављени на сајту ССББФБФА);
 5. доказ остеченом звању национални спортски судија;
 6. за обнову лиценце доставити потврду о обављеном стручном усавршавању

 

Наведена документа послати скенирано путем електронске поште: biserkasipka@gmail.com

Надокнада Судијској комисији износи 50 еура у динарској противвредности. За детаљне информације можете се обратити путем електронске поште: biserkasipka@gmail.com или на телефон: +381 62 330 914

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide