ДОЗВОЛЕ ЗА РАД – СУДИЈСКЕ ЛИЦЕНЦЕ

Поштовани,

У складу са Правилником о издавању дозвола за рад судијама у боди билдингу и фитнесу – судијских лиценци (правилник можете погледати овде) издају се следеће лиценце:

 • регионални судија
 • национални судија

 

За добијање/обнову Лиценце Регионални судија потребно је:

 1. захтев за издавање лиценце (захтев можете скинути овде)
 2. две фотографије (величине за пасош);
 3. лекарско уверење – не старије од шест месеци;
 4. доказ остеченом звању спортски судија
 5. за обнову лиценце доставити потврду о обављеном стручном усавршавању

 

За добијање/обнову Лиценце Национални судија потребно је:

 1. захтев за издавање лиценце (захтев можете скинути овде)
 2. две фотографије (величине за пасош);
 3. лекарско уверење – не старије од шест месеци;
 4. најмање 3 године судијског искуства са лиценцом Регионални судија на најмање 2 такмичења годишње (као доказ се прилажу резултати са такмичења са списком судија објављени на сајту ССББФБФА);
 5. доказ остеченом звању национални спортски судија;
 6. за обнову лиценце доставити потврду о обављеном стручном усавршавању

 

 

Наведена документа послати у затвореној коверти на адресу:

 

Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик

(Комисији за лиценцирање – НЕ ОТВАРАТИ)

Обилићев Венац 18-20 локал 3.7

11000 Београд

 

Све информације у вези издавања дозволе за рад – Судијске лиценце можете добити путем телефона: +381 60 330 3031 или електронском поштом: ssbbfbfa@gmail.com

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide