МЕНАЏЕРИ

Поштовани,

     Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик добио је Решење број 66-00-67/2015-03 датума: 20.04.2015. године издато од Министарства омладине и спорта (можете погледати овде) и дозволу да може организовати курс и вршити стручно оспособљавање спортских стручњака трећег нивоа у обиму од 240 часова чиме полазници овог курса добијају УВЕРЕЊЕ о стицању звања: ОПЕРАТИВНИ СПОРТСКИ МЕНАЏЕР (можете погледати овде) у складу са Правилником о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту („Сл. гласник РС“, бр. 8/2013) и Правилником о номенклатури спортских занимања и звања („Сл. гласник РС“, бр. 7/2013).

Курс се реализује у сарадњи са Факултетом спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду.

Курс стручног оспособљавања спортских стручњака за занимање: МЕНАЏЕР У СПОРТУ на коме се стиче звање: ОПЕРАТИВНИ СПОРТСКИ МЕНАЏЕР је трећег нивоа у обиму од 240 часова. Изглед Уверења можете погледати овде.

Курс почиње 24. новембра и подељен је у три дела: општи део (настава се одржава на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, ул. Благоја Паровића 156.), менторски део (израда семинарског рада) и практични део (обавља се у сертификованом боди билдинг – фитнес клубу у вашем месту).

Пријављивање за Курс можете извршити до 15. новембра путем електронске поште: ssbbfbfa@gmail.com слањем Пријавног листа – (пријавни лист можете преузети овде)

Документација потребна за упис (документацију достављате на првом предавању):

  • Лекарско уверење (дом здравља, спортска амбуланта),
  • Копија дипломе о претходно стеченом образовању (најмање средња школа),
  • Копија личне карте или пасоша,
  • Две фотографије формата 2,5 x 3,5 цм.

Надокнада за похађање курса износи 240 еура у динарској противвредности. Уплата се врши у две рате, на жиро рачун: 160-19360-02 отворен код банке Интеса, прималац: Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик, Обилићев Венац 18-20 локал 3.7, Београд, сврха уплате: лиценца за ИМЕ и ПРЕЗИМЕ. Прва рата приликом пријављивања, друга рата до 15. новембра. За детаљне информације можете се обратити путем електронске поште: ssbbfbfa@gmail.com или на телефон: +381 60 33 030 31.

Председник ССББФБФА

Горан Ивановић

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide