MENADŽERI

Poštovani,

     Savez Srbije za bodi bilding, fitnes, bodi fitnes i aerobik dobio je Rešenje broj 66-00-67/2015-03 datuma: 20.04.2015. godine izdato od Ministarstva omladine i sporta (možete pogledati ovde) i dozvolu da može organizovati kurs i vršiti stručno osposobljavanje sportskih stručnjaka trećeg nivoa u obimu od 240 časova čime polaznici ovog kursa dobijaju UVERENJE o sticanju zvanja: OPERATIVNI SPORTSKI MENADŽER (možete pogledati ovde) u skladu sa Pravilnikom o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu („Sl. glasnik RS“, br. 8/2013) i Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja („Sl. glasnik RS“, br. 7/2013).

Kurs se realizuje u saradnji sa Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.

Kurs stručnog osposobljavanja sportskih stručnjaka za zanimanje: MENADŽER U SPORTU na kome se stiče zvanje: OPERATIVNI SPORTSKI MENADŽER je trećeg nivoa u obimu od 240 časova. Izgled Uverenja možete pogledati ovde.

Kurs počinje 24. novembra i podeljen je u tri dela: opšti deo (nastava se održava na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, ul. Blagoja Parovića 156.), mentorski deo (izrada seminarskog rada) i praktični deo (obavlja se u sertifikovanom bodi bilding – fitnes klubu u vašem mestu).

Prijavljivanje za Kurs možete izvršiti do 15. novembra putem elektronske pošte: ssbbfbfa@gmail.com slanjem Prijavnog lista – (prijavni list možete preuzeti ovde)

Dokumentacija potrebna za upis (dokumentaciju dostavljate na prvom predavanju):

  • Lekarsko uverenje (dom zdravlja, sportska ambulanta),
  • Kopija diplome o prethodno stečenom obrazovanju (najmanje srednja škola),
  • Kopija lične karte ili pasoša,
  • Dve fotografije formata 2,5 x 3,5 cm.

Nadoknada za pohađanje kursa iznosi 240 eura u dinarskoj protivvrednosti. Uplata se vrši u dve rate, na žiro račun: 160-19360-02 otvoren kod banke Intesa, primalac: Savez Srbije za bodi bilding, fitnes, bodi fitnes i aerobik, Obilićev Venac 18-20 lokal 3.7, Beograd, svrha uplate: licenca za IME i PREZIME. Prva rata prilikom prijavljivanja, druga rata do 15. novembra. Za detaljne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte: ssbbfbfa@gmail.com ili na telefon: +381 60 33 030 31.

Predsednik SSBBFBFA

Goran Ivanović

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide