NUTRICIONISTI

Poštovani,

Savez Srbije za bodi bilding, fitnes, bodi fitnes i aerobik dobio je Rešenje broj 66-00-67/2015-03 datuma: 20.04.2015. godine izdato od Ministarstva omladine i sporta (možete pogledati ovde) i dozvolu da može organizovati kurs i vršiti stručno osposobljavanje sportskih stručnjaka trećeg nivoa u obimu od 240 časova čime polaznici ovog kursa dobijaju UVERENJE o sticanju zvanja: BODI BILDING I FITNES OPERATIVNI TRENER – PLANIRANJE ISHRANE U TRENAŽNOM PROCESU (možete pogledati ovde) u skladu sa Pravilnikom o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu („Sl. glasnik RS“, br. 8/2013) i Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja („Sl. glasnik RS“, br. 7/2013).

Kurs se realizuje u saradnji sa Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.

Kurs se realizuje u skladu sa programom Svetske bodi bilding i fitnes federacije – IFBB samim tim svi polaznici Kursa bez dodatnih naknada stiču i međunarodnu diplomu: „ADVANCED NUTRITION“ (možete pogledati ovde).

Savez je 2014.godine od Svetske bodi bilding i fitnes federacije – IFBB dobio ekskluzivno pravo da u saradnji sa fakultetom organizuje kurs za stručno osposobljavanje i sticanje ove Svetski priznate diplome, pa je samim tim ovo jedinstvena prilika da se na našim prostorima stekne međunarodna diploma.

Međunarodne diplome su priznate u 192 zemalje širom sveta i izrađuju se u sedištu IFBB u Madridu i na engleskom su jeziku, potpisane su od strane Predsednika Svetske bodi bilding i fitnes federacije – IFBB. Napominjemo da je međunarodna diploma jedino priznata u Svetu a posebno u Americi, sve izdate diplome nalaze se u centralnom registru Svetske federacije IFBB u Madridu što omogućava da bodi bilding i fitnes klubovi iz celog sveta proverom angažuju samo licencirane trenere. Više informacija možete pogledati na sajtu IFBB www.ifbb.com i www.ifbbeducation.com

Svi polaznici koji završe Kurs,  u skladu sa Pravilnikom o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu („Sl. glasnik RS“, br. 8/2013) i ugovorom sa Svetskom bodi bilding i fitnes federacijijom – IFBB, bez dodatnih naknada stiču domaću licencu (možete pogledati ovde).

Kurs počinje 24. novembra i podeljen je u tri dela: opšti deo (nastava se održava na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, ul. Blagoja Parovića 156.), mentorski deo (izrada seminarskog rada) i praktični deo (obavlja se u sertifikovanom bodi bilding – fitnes klubu u vašem mestu).

Prijavljivanje za Kurs možete izvršiti do 15. novembra putem elektronske pošte: ssbbfbfa@gmail.com slanjem PRIJAVNOG LISTA

 

Dokumentacija potrebna za upis (dokumentaciju dostavljate na prvom predavanju):

 

  • Lekarsko uverenje (dom zdravlja, sportska ambulanta),
  • Kopija diplome o prethodno stečenom obrazovanju (najmanje srednja škola),
  • Kopija lične karte ili pasoša,
  • Dve fotografije formata 2,5 x 3,5 cm.

 

Nadoknada za pohađanje kursa iznosi 480 eura u dinarskoj protivvrednosti. Uplata se vrši u dve rate, na žiro račun: 160-19360-02 otvoren kod banke Intesa, primalac: Savez Srbije za bodi bilding, fitnes, bodi fitnes i aerobik, Obilićev Venac 18-20 lokal 3.7, Beograd, svrha uplate: licenca za IME i PREZIME. Prva rata (240 eura) prilikom prijavljivanja, druga rata (240 eura) do 15. novembra. Za detaljne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte: ssbbfbfa@gmail.com ili na telefon: +381 60 33 030 31.

 

Predsednik SSBBFBFA

Goran Ivanović

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide