СПОРТСКИ СУДИЈА

Поштовани,
Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик  добио је Решење  број  66-00-67/2015-03  датума:   20.04.2015.  године  издато  од  Министарства  омладине  и  спорта  (можете погледати овде) и дозволу да може  организовати курс и вршити стручно оспособљавање спортских   стручњака   чиме   полазници   овог   курса   добијају   УВЕРЕЊЕ   о   стицању   звања: СПОРТСКИ СУДИЈА (можете  погледати  овде) у  складу са  Правилником  о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту („Сл. гласник РС“, бр. 8/2013) и Правилником о номенклатури спортских занимања и звања („Сл. гласник РС“, бр. 7/2013).

Курс се реализује у сарадњи са Факултетом спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду.
Курс стручног оспособљавања спортских стручњака за занимање: СУДИЈА У СПОРТУ – боди билдинг и фитнес на коме се стиче звање: СПОРТСКИ СУДИЈА је првог нивоа у обиму од 60 часова.

Курс се реализује у складу са програмом Светске боди билдинг и фитнес федерације – ИФББ
Курс почиње 24. новембра и подељен је у три дела: општи део (настава се одржава на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, ул. Благоја Паровића 156.), менторски део (израда семинарског рада) и практични део (обавља се у сертификованом боди билдинг – фитнес клубу у вашем месту).
Пријављивање за Курс можете извршити до 15. новембра путем електронске поште: ssbbfbfa@gmail.com слањем Пријавног листа – (пријавни лист можете преузети овде)

Документација потребна за упис (документацију достављате на првом предавању):

•    Лекарско уверење (дом здравља, спортска амбуланта),
•    Копија дипломе о претходно стеченом образовању (најмање средња школа),
•    Копија личне карте или пасоша,
•    Две фотографије формата 2,5 x 3,5 цм.

Надокнада за похађање курса износи 130 еура у динарској противвредности + накнада Судијској комисији у износу од 50 еура у динарској противвредности. Уплата надокнаде за похађање курса се врши у две рате, на жиро рачун: 160-19360-02 отворен код банке Интеса, прималац: Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик, Обилићев Венац 18-20 локал 3.7, Београд, сврха уплате: лиценца за ИМЕ и ПРЕЗИМЕ. Прва рата приликом пријављивања, друга рата до 15. новембра. Приликом уплате накнаде Судијској комисији у сврха уплате уписати: накнада за ИМЕ и ПРЕЗИМЕ судијској комисији. За детаљне информације можете се обратити путем електронске поште: ssbbfbfa@gmail.com или на телефон: +381 60 33 030 31.

Председник ССББФБФА
Горан Ивановић

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide