ФИТНЕС СПОРТСКЕ ИГРЕ КАО ВЕЛИКИ ПРОЈЕКАТ ИФББ

Пред нама су Фитнес спортске игре,важан пројекат Светске ИФББ федерације који ће
имати великог утицаја од почетка и сигурно ће динамично расти у наредним годинама.

https://fitnessportsgames.com/

Такође ту су и остали ИФББ програми који ће бити обухваћени :

https://eliteproifbb.com/event/mr-ms-europe-pro-bodybuilding/

https://ifbb.com/ifbb-fitness-challenge-2/