Informacija u vezi sticanja Pro Card-a

IFBB sportista može da se operdeli na dobijanje Pro Card, ako  on/ona ima postignut neki od plasmana:

· Jedno od prva 3 mesta na IFBB Svetskim prvenstvima

· Apsolutni pobednik na IFBB kontinentalnim prvenstvima

· Apsolutni pobednik na Arnold klasiku, Olimpija amateri, Ben Weider Dijamantskom kupu  i  ostalim odobrenim međunarodnim takmičenjima za koje postoji poziv od strane IFBB-a za Pro kvalifikacije

Da bi se kvalifikovao za profesionalca u kategoriji mora biti najmanje 15 takmičara.

Apsolutnim pobednicima na IFBB odobrenom i potvrđenom međunarodnom takmičenju, može biti dodeljen Pro status, ali će morati prijave da podnesu preko svojih nacionalnih federacija (SSBBFBFA) IFBB centrali u Madridu.

procard

Orginalan tekst iz pravilnika