САГЛАСНОСТ ДИФ-а ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У СКЛАДУ СА НОВИМ ПРАВИЛНИКОМ О СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА У СПОРТУ