LICENCE

„Stručni rad u sportu mogu obavljati sportski stručnjaci koji ispunjavaju uslove predviđene zakonom i poseduju dozvolu za rad predviđenu sportskim pravilima nadležnog nacionalnog sportskog saveza“, Član 27 stav 2 Zakona o sportu („Sl. glasnik RS“, br. 10/16)“.

Poštovani,

Savez Srbije za bodi bilding, fitnes, bodi fitnes i aerobik je Nadležan nacionalni sportski savez (Pravilnik o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji možete pogledati OVDE) za sportske grane:

  • fitnes
  • bodi bilding

i oblasti sporta:

  • sportska rekreacija

u skladu sa Zakonom o sportu i Pravilnikom o licenciranju (Pravilnik možete pogledati OVDE) Savez Srbije za bodi bilding, fitnes, bodi fitnes i aerobik izdaje dozvole za rad – licence sportskim stručnjacima (trenerima) za rad u fitnesu, bodi bildingu i sportskoj rekreaciji.

Zahtev za izdavanje dozvole za rad – licence u fitnesu, bodi bildingu i sportskoj rekreaciji možete skinuti OVDE popuniti i poslati elektronskom poštom na mail: ssbbfbfa@gmail.com

Dozvola za rad – licenca se izdaje na 3 (tri) godine, nakon isteka tog perioda neophodno je obnoviti Dozvolu za rad – licencu, Član 28 stav 6 Zakona o sportu („Sl. glasnik RS“, br. 10/16).

Za izdavanje dozvole za rad – licence neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju u elektronskoj formi (skenirano) na mail: ssbbfbfa@gmail.com

  • kopija lične karte (isčitana);
  • fotografija (slika kao za izdavanje dokumenata);
  • lekarsko uverenje – ne starije od šest meseci;
  • kopiju diplome završene stručne spreme ili uverenja završene stručne osposobljenosti, odnosno dokaz o stečenom odgovarajućem sportskom zvanju, u skladu sa Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja (Pravilnik možete pogledati OVDE);
  • za obnovu licence dokaz o obavljenom stručnom usavršavanju (najmanje osam časova godišnje), Član 28. stav 7. i Član 30. stav 1 Zakona o sportu („Sl. glasnik RS“, br. 10/16).

Naknada za izdavanje dozvole za rad – licence u fitnesu, bodi bildingu i sportskoj rekreaciji iznosi 70 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Uplata se vrši na žiro račun: 160-19360-02 otvoren kod banke Inteza, primalac: Savez Srbije za bodi bilding, fitnes, bodi fitnes i aerobik, Obilićev Venac 18-20 lokal 3.7, Beograd, svrha uplate: licenca za IME i PREZIME.

Sve informacije u vezi izdavanja dozvole za rad – licence i obaveznog stručnog usavršavanja možete dobiti putem telefona: +381 60 330 3031 ili elektronskom poštom: ssbbfbfa@gmail.com

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide