MASTER

MASTER IN BODYBUILDING AND FITNESS METHODS

BODI BILDING I FITNES OPERATIVNI TRENER

BODI BILDING I FITNES OPERATIVNI TRENER – PLANIRANJE ISHRANE U TRENAŽNOM PROCESU

 

Poštovani,

Savez Srbije za bodi bilding, fitnes, bodi fitnes i aerobik dobio je Rešenje broj 66-00-67/2015-03 datuma: 20.04.2015. godine izdato od Ministarstva omladine i sporta i dozvolu da može organizovati kurs i vršiti stručno osposobljavanje sportskih stručnjaka trećeg nivoa u obimu od 240 časova u skladu sa Pravilnikom o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu („Sl. glasnik RS“, br. 8/2013) i Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja („Sl. glasnik RS“, br. 7/2013).

Kurs se realizuje u saradnji sa Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu i Svetskom bodi bilding i fitnes federacijom – IFBB, samim tim svi polaznici Kursa bez dodatnih naknada stiču međunarodnu diplomu najvišeg nivoa:

MASTER IN BODYBUILDING AND FITNESS METHODS

polaznici ovog kursa dobijaju UVERENJE o stečenom zvanju:

BODI BILDING I FITNES OPERATIVNI TRENER

kao i UVERENJE o stečenom zvanju:

BODI BILDING I FITNES OPERATIVNI TRENER – PLANIRANJE ISHRANE U TRENAŽNOM PROCESU svim polaznicima Kursa koji su ranije završili jedan od Kurseva i stekli zvanje „trenera“ ili „nutricioniste“ po automatizmu biće priznati svi ispiti i radiće samo mentorski deo (izrada seminarskog rada).

Savez je 2019.godine od Svetske bodi bilding i fitnes federacije – IFBB dobio ekskluzivno pravo da u saradnji sa fakultetom organizuje kurs za stručno osposobljavanje i sticanje ove Svetski priznate diplome najvišeg nivoa, ovo je jedinstvena prilika da se na našim prostorima stekne ova međunarodna diploma.

Sve Međunarodne diplome su priznate u 192 zemalje širom sveta i izrađuju se u sedištu IFBB u Madridu i na engleskom su jeziku, potpisane su od strane Predsednika Svetske bodi bilding i fitnes federacije – IFBB. Više informacija možete pogledati na sajtu: https://ifbb.com/ifbb-courses/

Svi polaznici koji završe Kurs, u skladu sa Pravilnikom o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu („Sl. glasnik RS“, br. 8/2013) i ugovorom sa Svetskom bodi bilding i fitnes federacijijom – IFBB, bez dodatnih naknada stiču Dozvolu za rad – Licencu .

Kurs počinje 27.juna 2020.godine i podeljen je u tri dela: opšti deo (nastava se održava na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, ul. Blagoja Parovića 156.), mentorski deo (izrada seminarskog rada) i praktični deo koji se obavlja u bodi bilding i fitnes sportskom klubu AHILEJ ili u sertifikovanom bodi bilding – fitnes klubu u vašem mestu (za najbolje polaznike Kursa obezbeđeno je zaposlenje u bodi bilding i fitnes sportskom klubu AHILEJ).

PRIJAVNI LIST za Kurs možete poslati do 15.juna 2020.godine putem elektronske pošte: ssbbfbfa@gmail.com

Dokumentacija potrebna za upis (dokumentaciju dostavljate na prvom predavanju):

Lekarsko uverenje (dom zdravlja, sportska ambulanta),

Kopija diplome o prethodno stečenom obrazovanju (najmanje srednja škola),

Kopija lične karte ili pasoša,

Dve fotografije.

Nadoknada za pohađanje kursa iznosi 700 eura u dinarskoj protivvrednosti. Uplata se vrši najkasnije do 15.juna 2020.godine u celosti ili u dve rate, na žiro račun: 160-19360-02 otvoren kod banke Intesa, primalac: Savez Srbije za bodi bilding, fitnes, bodi fitnes i aerobik, Obilićev Venac 18-20 lokal 3.7, Beograd, svrha uplate: licenca za IME i PREZIME. Za detaljne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte: ssbbfbfa@gmail.com ili na telefon: +381 60 33 030 31.

 

Predsednik SSBBFBFA

Goran Ivanović

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide