MEĐUNARODNI SPORTSKI SUDIJA

Poštovani,
Savez Srbije za bodi bilding, fitnes, bodi fitnes i aerobik  dobio je Rešenje  broj  66-00-67/2015-03  datuma:   20.04.2015.  godine  izdato  od  Ministarstva  omladine  i  sporta  (možete pogledati ovde) i dozvolu da može  organizovati kurs i vršiti stručno osposobljavanje sportskih   stručnjaka   čime   polaznici   ovog   kursa   dobijaju   UVERENJE   o   sticanju   zvanja: MEĐUNARODNI   SPORTSKI   SUDIJA   (možete pogledati ovde)   u   skladu   sa Pravilnikom o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu („Sl. glasnik RS“, br. 8/2013) i Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja („Sl. glasnik RS“, br. 7/2013).

Kurs se realizuje u saradnji sa Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.

Kurs se realizuje u skladu sa programom Svetske bodi bilding i fitnes federacije – IFBB.
Kurs stručnog osposobljavanja sportskih stručnjaka za zanimanje: SUDIJA U SPORTU – bodi bilding i fitnes na kome se stiče zvanje: MEĐUNARODNI SPORTSKI SUDIJA je trećeg nivoa u obimu od 240 časova.
Kurs počinje 24. novembra i podeljen je u tri dela: opšti deo (nastava se održava na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, ul. Blagoja Parovića 156.), mentorski deo (izrada seminarskog rada) i praktični deo (obavlja se u sertifikovanom bodi bilding – fitnes klubu u vašem mestu).
Prijavljivanje za Kurs možete izvršiti do 15. novembra putem elektronske pošte: ssbbfbfa@gmail.com slanjem Prijavnog lista – (prijavni list možete preuzeti ovde)

Dokumentacija potrebna za upis (dokumentaciju dostavljate na prvom predavanju):

•    Lekarsko uverenje (dom zdravlja, sportska ambulanta),
•    Kopija diplome o prethodno stečenom obrazovanju (najmanje srednja škola),
•    Kopija lične karte ili pasoša,
•    Dve fotografije formata 2,5 x 3,5 cm.

Nadoknada za pohađanje kursa iznosi 250 eura u dinarskoj protivvrednosti + naknada Sudijskoj komisiji u iznosu od 50 eura u dinarskoj protivvrednosti. Uplata nadoknade za pohađanje kursa se vrši u dve rate, na žiro račun: 160-19360-02 otvoren kod banke Intesa, primalac: Savez Srbije za bodi bilding, fitnes, bodi fitnes i aerobik, Obilićev Venac 18-20 lokal 3.7, Beograd, svrha uplate: licenca za IME i PREZIME. Prva rata prilikom prijavljivanja, druga rata do 15. novembra. Prilikom uplate naknade Sudijskoj komisiji u svrha uplate upisati: naknada za IME i PREZIME sudijskoj komisiji. Za detaljne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte: ssbbfbfa@gmail.com ili na telefon: +381 60 33 030 31.

Predsednik SSBBFBFA
Goran Ivanović

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide