O B A V E Š T E NJ E

 

Svi sportisti koji se spremaju za domaća, a naročito za inostrana takmičenja, moraju na samom početku priprema da se konsultuju sa Zoranom Jovanovićem, Predsednikom antidoping komisije, kako bi mogli otići na željena takmičenja, ako se kvalifikuju, jer postoji mogućnost da su koristili nedozvoljena sredstva i kao takvi ne mogu nastupati na takmičenjima.