STRUČNO USAVRŠAVANJE

„Dozvola za rad može se obnoviti sportskom stručnjaku samo ako je obavio stručno usavršavanje“, Član 28 stav 7 Zakona o sportu  („Službeni glasnik RS”, broj 10/16).

„Sportskom stručnjaku se može obnoviti dozvolu za rad ako je u periodu važenja dozvole za rad obavio godišnje najmanje osam časova stručnog usavršavanja“, Član 7 stav 2 Pravilnika o dozvoli za rad sportskih stručnjaka („Službeni glasnik RS”, broj 7/13).

Poštovani,

Savez Srbije za bodi bilding, fitnes, bodi fitnes i aerobik započeo je prikupljanje prijava za seminar obaveznog stručnog usavršavanja neophodnog za obnavljanje dozvola za rad – licenci sportskih stručnjaka za sportske grane:

  • fitnes
  • bodi bilding

i oblasti sporta:

  • sportska rekreacija

Seminar obaveznog stručnog usavršavanja se realizuje u saradnji sa Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.

Seminar obaveznog stručnog usavršavanja neophodnog za obnavljanje dozvola za rad – licenci organizuje se 24.11.2018.godine na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, ul. Blagoja Parovića 156.

Prijavu za pohađanje seminara obaveznog stručnog usavršavanja neophodnog za obnavljanje dozvole za rad – licence možete skinuti OVDE popuniti i poslati elektronskom poštom na mail: ssbbfbfa@gmail.com najkasnije do 15.11.2018.godine

Naknada za pohađanje seminara obaveznog stručnog usavršavanja (pozvati). Uplata se vrši na žiro račun: 160-19360-02 kod banke Inteza najkasnije do 15.11.2018.godine.

Sve informacije u vezi Seminara obaveznog stručnog usavršavanja možete dobiti putem telefona: +381 60 330 3031 ili elektronskom poštom: ssbbfbfa@gmail.com

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide