ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА ТАКМИЧАРА

Поштовани,

 

Пререгистрацију такмичара можете извршити у периоду од 1.јануара до 28.фебруара и од 1.јула до 31.августа (за 2022.годину период пререгистрације продужава се до 25.септембра) слањем неопходне документације и уплатом пререгистрационе таксе  у износу од 1.000 динара на жиро рачун: 160-19360-02  отворен код банке ИНТЕСА

За пререгистрацију такмичара доставите следећу документацију

  • Пререгистрациони лист  (можете скинути ОВДЕ);
  • Такмичарска књижица
  • Копију личне карте или документа са сликом;
  • Исписница предходног Клуба (модел исписнице можете скинути ОВДЕ);
  • Доказ о уплати пререгистрационе таксе.

За све неопходне информације можете се обратити путем електронске поште:
sek.ifbbserbia@gmail.com или на телефон: +381 63 617 943 сваког радног дана од 10 до 14 часова.

Наведена документа послати у затвореној коверти на адресу:
Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик
Обилићев Венац 18-20 локал 3.7, Београд

Моб.: +381 63 617 943

(ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА ТАКМИЧАРА – НЕ ОТВАРАТИ)

Уплата се врши ИСКЉУЧИВО Налогом за пренос средстава са рачуна Клуба/Спортске организације
на жиро рачун Савеза: 160-19360-02 отворен код банке ИНТЕСА, Прималац: Савез Србије за боди
билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик, Обилићев Венац 18-20 локал 3.7, Београд, сврха уплате:
ПРЕРЕГИСТРАЦИОНА ТАКСА, позив на број: матични број Клуба/Спортске организације.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide