REGISTRACIJA TAKMIČARA

Poštovani,

Registraciju takmičara možete izvršiti slanjem neophodne dokumentacije i uplatom administrativne takse u iznosu od 800 dinara na žiro račun: 150 – 2200310001257 – 27

Za registraciju takmičara dostavite sledeću dokumentaciju:

  • Registracioni list (možete skinuti ovde);
  • kopiju lične karte ili izvod iz matične knjige rođenih;
  • dve fotografije (veličine 3×4 cm);
  • potvrda o izvršenom lekarskom pregledu
  • dokaz o uplati administrativne takse

Za sve neophodne informacije možete se obratiti Administrativnom sekretaru Draganu Radosavljeviću, e-mail: dragan.radosavljevic@bbss.rs , mob.: +381 60 3303005

Navedena dokumenta poslati u zatvorenoj koverti na adresu:

Dragan Radosavljević

Administrativni sekretar Saveza Srbije za bodi bilding, fitnes, bodi fitnes i aerobik

(REGISTRACIONI LIST – NE OTVARATI)

Starine Novaka 4/29

11 300 Smederevo

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide