ZAKONI I PODZAKONSKA AKTA

ZAKON O SPORTUpdf

 

pdf

Pravilnik o sportskim granama u Republici Srbiji

 

pdf

Pravilnik o sportskim granama od posebnog značaja za Republiku Srbiju

 

pdf

Pravilnik o nadležnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji

 

 

pdfPravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje vrhunskih sportista amatera za sportsko usavršavanje i za dodelu novčane pomoći vrhunskim sportistima sa posebnim zaslugama

 

pdfPravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti

 

pdfPravilnik o dozvoli za rad sportskih stručnjaka

 

pdfPravilnik o evidencijama koje vode visokoškolske i druge organizacije koje se bave osposobljavanjem u oblasti sporta

 

pdfPravilnik o korišćenju javnih sportskih objekata i obavljanju sportskih aktivnosti u javnim sportskim objektima

 

pdfPravilnik o načinu izdavanja legitimacije sportskog inspektora

 

 

pdfPravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportova

 

pdfPravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportskih stručnjaka

 

pdfPravilnik o nacionalnoj kategorizaciji vrhunskih sportista

 

pdfPravilnik o nadzoru nad stručnim radom u oblasti sporta

 

pdfPravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja

 

pdfPravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta

 

pdfPravilnik o sadržaju i načinu vođenja matičnih evidencija u oblasti sporta

 

pdfPravilnik o sadržaju i obrascu prijave za evidentiranje podataka o sportskim organizacijama, sportskim savezima, sportskim društvima i sportskim centrima

 

pdfPravilnik o sadržini i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja, društava i saveza u oblasti sporta

 

pdfPravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra udruženja, društva i saveza u oblasti sporta

 

 

pdfPravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu

 

pdfPravilnik o utvrđivanju zdravstvenih sposobnosti sportista za obavljanje sportskih aktivnosti i učestvovanje na sportskim takmičenjima

 

pdfPravilnik o uslovima za obavljanje sportskih delatnosti

 

pdfUredba o nacionalnim priznanjima i nagradama u sportu

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide