MEĐUNARODNI SUDIJA

МЕЂУНАРОДНИ СПОРТСКИ СУДИЈА

 

Поштовани,

Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик добио je Решење број 66-00-67/2015-03 датума: 20.04.2015. године издато од Министарства омладине и спорта и дозволу да може организовати курс и вршити стручно оспособљавање спортских стручњака чиме полазници овог курса добијају УВЕРЕЊЕ о стицању звања:

МЕЂУНАРОДНИ СПОРТСКИ СУДИЈА у складу са Правилником о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту („Сл. гласник РС“, бр. 8/2013) и Правилником о номенклатури спортских занимања и звања („Сл. гласник РС“, бр. 7/2013).

Курс се реализује у сарадњи са Факултетом спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду.

Курс стручног оспособљавања је трећег нивоа у обиму од 240 часова на коме се стиче звање:

МЕЂУНАРОДНИ СПОРТСКИ СУДИЈА

Курс почиње 27. марта 2021 године и подељен је у три дела: општи део (настава се одржава на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, ул. Благоја Паровића 156.), менторски део (израда семинарског рада) и практични део који се обавља у боди билдинг и фитнес спортском клубу АХИЛЕЈ или у сертификованом боди билдинг – фитнес клубу у вашем месту (за најбоље полазнике Курса обезбеђено је запослење у боди билдинг и фитнес спортском клубу АХИЛЕЈ)..

ПРИЈАВНИ ЛИСТ за Курс можете послати до 20.марта 2021.године путем електронске поште: ssbbfbfa@gmail.com

Документација потребна за упис (документацију достављате на првом предавању):

Лекарско уверење (дом здравља, спортска амбуланта),

Копија дипломе о претходно стеченом образовању (најмање средња школа),

Копија личне карте или пасоша,

Две фотографије.

Надокнада за похађање курса износи 250 еура у динарској противвредности. Уплата се врши најкасније до 20.марта 2021.године на жиро рачун: 160-19360-02 отворен код банке Интеса, прималац: Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик, Обилићев Венац 18-20 локал 3.7, Београд, сврха уплате: лиценца за ИМЕ и ПРЕЗИМЕ. За детаљне информације можете се обратити путем електронске поште: ssbbfbfa@gmail.com или на телефон: +381 60 33 030 31.

 

Председник ССББФБФА

Горан Ивановић

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide