ДОЗВОЛЕ ЗА РАД – ЛИЦЕНЦЕ

„Стручни рад у спорту могу обављати спортски стручњаци који испуњавају услове предвиђене законом и поседују дозволу за рад предвиђену спортским правилима надлежног националног спортског савеза“, Члан 27 став 2 Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 10/16)“.

Поштовани,

            Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик је Надлежан национални спортски савез (Правилник о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији можете погледати ОВДЕ) за спортске гране:

  • фитнес
  • боди билдинг

и области спорта:

  • спортска рекреација

у складу са Законом о спорту и Правилником о лиценцирању (Правилник можете погледати ОВДЕ) Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик издаје дозволе за рад – лиценце спортским стручњацима (тренерима) за рад у фитнесу, боди билдингу и спортској рекреацији.

Захтев за издавање дозволе за рад – лиценце у фитнесу, боди билдингу и спортској рекреацији можете скинути ОВДЕ попунити и послати електронском поштом на mail: ssbbfbfa@gmail.com

Дозвола за рад – лиценца се издаје на 3 (три) године, након истека тог периода неопходно је обновити Дозволу за рад – лиценцу, Члан 28 став 6 Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 10/16).

За издавање дозволе за рад – лиценце неопходно је доставити следећу документацију у електронској форми (скенирано) на mail: ssbbfbfa@gmail.com

  • копија личне карте (исчитана);
  • фотографија (слика као за издавање докумената);
  • лекарско уверење – не старије од шест месеци;
  • копију дипломе завршене стручне спреме или уверења завршене стручне оспособљености, односно доказ о стеченом одговарајућем спортском звању, у складу са Правилником о номенклатури спортских занимања и звања (Правилник можете погледати ОВДЕ);
  • за обнову лиценце доказ о обављеном стручном усавршавању (најмање осам часова годишње), Члан 28. став 7. и Члан 30. став 1 Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 10/16).

Накнада за издавање дозволе за рад – лиценце у фитнесу, боди билдингу и спортској рекреацији износи 70 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС. Уплата се врши на жиро рачун: 160-19360-02 отворен код банке Интеза, прималац: Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик, Обилићев Венац 18-20 локал 3.7, Београд, сврха уплате: лиценца за ИМЕ и ПРЕЗИМЕ.

Све информације у вези издавања дозволе за рад – лиценце и обавезног стручног усавршавања можете добити путем телефона: +381 60 330 3031 или електронском поштом: ssbbfbfa@gmail.com

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide