ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКА АКТА

ЗАКОН О СПОРТУpdf

 

pdf

Правилник о спортским гранама у Републици Србији

 

pdf

Правилник о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију

 

pdf

Правилник о надлежним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији

 

 

pdfПравилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама

 

pdfПравилник о ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности

 

pdfПравилник о дозволи за рад спортских стручњака

 

pdfПравилник о евиденцијама које воде високошколске и друге организације које се баве оспособљавањем у области спорта

 

pdfПравилник о коришћењу јавних спортских објеката и обављању спортских активности у јавним спортским објектима

 

pdfПравилник о начину издавања легитимације спортског инспектора

 

 

pdfПравилник о националној категоризацији спортова

 

pdfПравилник о националној категоризацији спортских стручњака

 

pdfПравилник о националној категоризацији врхунских спортиста

 

pdfПравилник о надзору над стручним радом у области спорта

 

pdfПравилник о номенклатури спортских занимања и звања

 

pdfПравилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта

 

pdfПравилник о садржају и начину вођења матичних евиденција у области спорта

 

pdfПравилник о садржају и обрасцу пријаве за евидентирање података о спортским организацијама, спортским савезима, спортским друштвима и спортским центрима

 

pdfПравилник о садржини и начину вођења Јединствене евиденције удружења, друштава и савеза у области спорта

 

pdfПравилник о садржини и начину вођења Регистра удружења, друштва и савеза у области спорта

 

 

pdfПравилник о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту

 

pdfПравилник о утврђивању здравствених способности спортиста за обављање спортских активности и учествовање на спортским такмичењима

 

pdfПравилник о условима за обављање спортских делатности

 

pdfУредба о националним признањима и наградама у спорту

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide