PERSONAL

PERSONAL TRAINER

БОДИ БИЛДИНГ И ФИТНЕС ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР

 

Поштовани,

Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик добио je Решење број 66-00-00204/3/2021-03 од 20.08.2021. године издато од Министарства омладине и спорта и дозволу да може организовати курс и вршити стручно оспособљавање спортских стручњака трећег нивоа у обиму од 360 часова у складу са Правилником о стручном оспособљавању и усавршавању за обављање одређених стручних послова у спорту („Службени гласник РС“, број 60 од 24. априла 2020.године) и Правилником о номенклатури спортских занимања и звања („Службени гласник РС“, број 86 од 19. јуна 2020.).

Курс се реализује у сарадњи са Факултетом спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду и Светском боди билдинг и фитнес федерацијом – ИФББ, самим тим сви полазници Курса без додатних накнада стичу међународну диплому:

PERSONAL FITNESS TRAINER CERTIFICATION

Такође полазници овог курса добијају УВЕРЕЊЕ о стеченом звању:

БОДИ БИЛДИНГ И ФИТНЕС ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР

Савез је 2014.године од Светске боди билдинг и фитнес федерације – ИФББ добио ексклузивно право да у сарадњи са факултетом организује курс за стручно оспособљавање и стицање ове Светски признате дипломе, ово је јединствена прилика да се на нашим просторима стекне ова међународна диплома.

Све Међународне дипломе су признате у 192 земаље широм света и израђују се у седишту ИФББ у Мадриду – Шпанија, и на енглеском су језику, потписане су од стране Председника Светске боди билдинг и фитнес федерације – ИФББ. Више информација можете погледати на сајту: https://ifbb.com/ifbb-courses/

Сви полазници који заврше Курс, у складу са Правилником о стручном оспособљавању и усавршавању за обављање одређених стручних послова у спорту („Службени гласник РС“, број 60 од 24. априла 2020.године) и уговором са Светском боди билдинг и фитнес федерацијијом – ИФББ, без додатних накнада стичу Дозволу за рад – Лиценцу .

Курс је подељен у три дела: општи део (настава се одржава на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, ул. Благоја Паровића 156.), менторски део (израда семинарског рада) и практични део који се обавља у Боди билдинг и фитнес спортском клубу АХИЛЕЈ или у сертификованом боди билдинг – фитнес клубу у вашем месту (за најбоље полазнике Курса обезбеђено је запослење у Боди билдинг и фитнес спортском клубу АХИЛЕЈ).

ПРИЈАВНИ ЛИСТ  (скинути  ОВДЕ)  пошлаљите на mail: sek.ifbbserbia@gmail.com, након формирања групе обавестићемо Вас о датуму почетка Курса (најкасније месец дана пре почетка курса).

Документација потребна за упис:

  • Лекарско уверење (дом здравља, спортска амбуланта или поликлиника ПРОВИТА – званични партнер Савеза),
  • Копија дипломе о претходно стеченом образовању (најмање средња школа),
  • Копија личне карте или пасоша,
  • Две фотографије.
  • Доказ о уплати Накнаде за похађање курса.

 

Наведена документа послати најкасније 7 дана пре почетка Курса у затвореној коверти на адресу:

 

Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик

(КОМИСИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ – НЕ ОТВАРАТИ)

Обилићев Венац 18-20 локал 3.7, Београд

Моб.: +381 63 617 943

 

Надокнада за похађање курса износи 72.000,00 РСД. Уплата се врши најкасније 7 дана пре почетка Курса.

Уплата се врши ИСКЉУЧИВО Налогом за пренос средстава са рачуна Клуба/Спортске организације на жиро рачун Савеза: 160-19360-02 отворен код банке Интеза, прималац: Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик, Обилићев Венац 18-20 локал 3.7, Београд, сврха уплате: лиценца, позив на број: матични број Клуба/Спортске организације.

 

За детаљне информације можете се обратити путем електронске поште: sek.ifbbserbia@gmail.com или на телефон: +381 63 617 943 сваког радног дана од 10 до 14 часова.

 

Председник ССББФБФА

Горан Ивановић

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide