MASTER

MASTER IN BODYBUILDING AND FITNESS METHODS

БОДИ БИЛДИНГ И ФИТНЕС ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР

 

Поштовани,

Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик добио je Решење број 66-00-00204/3/2021-03 од 20.08.2021. године издато од Министарства омладине и спорта и дозволу да може организовати курс и вршити стручно оспособљавање спортских стручњака трећег нивоа у обиму од 360 часова у складу са Правилником о стручном оспособљавању и усавршавању за обављање одређених стручних послова у спорту („Службени гласник РС“, број 60 од 24. априла 2020.године) и Правилником о номенклатури спортских занимања и звања („Службени гласник РС“, број 86 од 19. јуна 2020.).

Курс се реализује у сарадњи са Факултетом спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду и Светском боди билдинг и фитнес федерацијом – ИФББ, самим тим сви полазници Курса без додатних накнада стичу међународну диплому највишег нивоа:

MASTER IN BODYBUILDING AND FITNESS METHODS

Такође полазници овог курса добијају УВЕРЕЊЕ о стеченом звању:

БОДИ БИЛДИНГ И ФИТНЕС ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР

Савез је 2019.године од Светске боди билдинг и фитнес федерације – ИФББ добио ексклузивно право да у сарадњи са факултетом организује курс за стручно оспособљавање и стицање ове Светски признате дипломе највишег нивоа, ово је јединствена прилика да се на нашим просторима стекне ова међународна диплома.

Све Међународне дипломе су признате у 192 земаље широм света и израђују се у седишту ИФББ у Мадриду – Шпанија, и на енглеском су језику, потписане су од стране Председника Светске боди билдинг и фитнес федерације – ИФББ. Више информација можете погледати на сајту: https://ifbb.com/ifbb-courses/

Сви полазници који заврше Курс, у складу са Правилником о стручном оспособљавању и усавршавању за обављање одређених стручних послова у спорту („Службени гласник РС“, број 60 од 24. априла 2020.године) и уговором са Светском боди билдинг и фитнес федерацијијом – ИФББ, без додатних накнада стичу Дозволу за рад – Лиценцу .

Курс почиње 27. Новембра 2021.године и подељен је у три дела: општи део (настава се одржава на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, ул. Благоја Паровића 156.), менторски део (израда семинарског рада) и практични део који се обавља у Боди билдинг и фитнес спортском клубу АХИЛЕЈ или у сертификованом боди билдинг – фитнес клубу у вашем месту (за најбоље полазнике Курса обезбеђено је запослење у Боди билдинг и фитнес спортском клубу АХИЛЕЈ).

ПРИЈАВНИ ЛИСТ  (скинути  ОВДЕ)  за Курс можете послати до 20. Новембра 2021.године путем електронске поште: ssbbfbfa@gmail.com

Документација потребна за упис (документацију достављате на првом предавању):

  1. Лекарско уверење (дом здравља, спортска амбуланта или поликлиника ПРОВИТА – званични партнер Савеза),
  2. Копија дипломе о претходно стеченом образовању (најмање средња школа),
  3. Копија личне карте или пасоша,
  4. Две фотографије.

 

Надокнада за похађање курса износи 700 еура у динарској противвредности.

Уплата се врши најкасније до 20. Новембра 2021.године у целости или у две рате (уколико се уплаћује у две рате: Прва рата се уплаћује приликом пријаве, Друга рата се уплаћује најкасније до 20. Новембра 2021.године).

Уплата се врши на жиро рачун: 160-19360-02 отворен код банке Интеса, прималац: Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик, Обилићев Венац 18-20 локал 3.7, Београд, сврха уплате: лиценца за ИМЕ и ПРЕЗИМЕ.

За детаљне информације можете се обратити путем електронске поште: ssbbfbfa@gmail.com или на телефон: +381 60 33 030 31.

Председник ССББФБФА

Горан Ивановић

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide