MASTER

MASTER IN BODYBUILDING AND FITNESS METHODS

БОДИ БИЛДИНГ И ФИТНЕС ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР

BODI BILDING I FITNES OPERATIVNI TRENER – PLANIRANJE ISHRANE U TRENAŽNOM PROCESU

 

Поштовани,

Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик добио je Решење број 66-00-67/2015-03 датума: 20.04.2015. године издато од Министарства омладине и спорта и дозволу да може организовати курс и вршити стручно оспособљавање спортских стручњака трећег нивоа у обиму од 240 часова у складу са Правилником о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту („Сл. гласник РС“, бр. 8/2013) и Правилником о номенклатури спортских занимања и звања („Сл. гласник РС“, бр. 7/2013).

Курс се реализује у сарадњи са Факултетом спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду и Светском боди билдинг и фитнес федерацијом – ИФББ, самим тим сви полазници Курса без додатних накнада стичу међународну диплому највишег нивоа:

MASTER IN BODYBUILDING AND FITNESS METHODS

полазници овог курса добијају УВЕРЕЊЕ о стеченом звању:

БОДИ БИЛДИНГ И ФИТНЕС ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР

као и УВЕРЕЊЕ о стеченом звању:

BODI BILDING I FITNES OPERATIVNI TRENER – PLANIRANJE ISHRANE U TRENAŽNOM PROCESU свим полазницима Курса који су раније завршили један од Курсева и стекли звање „тренера“ или „нутриционисте“ по аутоматизму биће признати сви испити и радиће само менторски део (израда семинарског рада).

Савез је 2019.године од Светске боди билдинг и фитнес федерације – ИФББ добио ексклузивно право да у сарадњи са факултетом организује курс за стручно оспособљавање и стицање ове Светски признате дипломе највишег нивоа, ово је јединствена прилика да се на нашим просторима стекне ова међународна диплома.

Све Међународне дипломе су признате у 192 земаље широм света и израђују се у седишту ИФББ у Мадриду и на енглеском су језику, потписане су од стране Председника Светске боди билдинг и фитнес федерације – ИФББ. Више информација можете погледати на сајту: https://ifbb.com/ifbb-courses/

Сви полазници који заврше Курс, у складу са Правилником о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту („Сл. гласник РС“, бр. 8/2013) и уговором са Светском боди билдинг и фитнес федерацијијом – ИФББ, без додатних накнада стичу Дозволу за рад – Лиценцу .

Курс почиње 27. марта 2021.године и подељен је у три дела: општи део (настава се одржава на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, ул. Благоја Паровића 156.), менторски део (израда семинарског рада) и практични део који се обавља у боди билдинг и фитнес спортском клубу АХИЛЕЈ или у сертификованом боди билдинг – фитнес клубу у вашем месту (за најбоље полазнике Курса обезбеђено је запослење у боди билдинг и фитнес спортском клубу АХИЛЕЈ).

ПРИЈАВНИ ЛИСТ за Курс можете послати до 20.марта 2021.године путем електронске поште: ssbbfbfa@gmail.com

Документација потребна за упис (документацију достављате на првом предавању):

Лекарско уверење (дом здравља, спортска амбуланта),

Копија дипломе о претходно стеченом образовању (најмање средња школа),

Копија личне карте или пасоша,

Две фотографије.

Надокнада за похађање курса износи 700 еура у динарској противвредности. Уплата се врши најкасније до 20. марта 2021.године у целости или у две рате, на жиро рачун: 160-19360-02 отворен код банке Интеса, прималац: Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик, Обилићев Венац 18-20 локал 3.7, Београд, сврха уплате: лиценца за ИМЕ и ПРЕЗИМЕ. За детаљне информације можете се обратити путем електронске поште: ssbbfbfa@gmail.com или на телефон: +381 60 33 030 31.

 

Председник ССББФБФА

Горан Ивановић

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide