SUDIJA

СПОРТСКИ СУДИЈА

 

Поштовани,

Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик добио je Решење број 66-00-00204/3/2021-03 од 20.08.2021. године издато од Министарства омладине и спорта и дозволу да може организовати курс и вршити стручно оспособљавање спортских стручњака чиме полазници овог курса добијају УВЕРЕЊЕ о стицању звања: СПОРТСКИ СУДИЈА у складу са Правилником о стручном оспособљавању и усавршавању за обављање одређених стручних послова у спорту („Службени гласник РС“, број 60 од 24. априла 2020.године) и Правилником о номенклатури спортских занимања и звања („Службени гласник РС“, број 86 од 19. јуна 2020.).

Курс се реализује у сарадњи са Факултетом спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду.

Курс стручног оспособљавања је првог нивоа у обиму од 120 часова на коме се стиче звање:

  • СПОРТСКИ СУДИЈА

Курс је подељен у три дела: општи део (настава се одржава на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, ул. Благоја Паровића 156.), менторски део (израда семинарског рада) и практични део који се обавља у Боди билдинг и фитнес спортском клубу АХИЛЕЈ или у сертификованом боди билдинг – фитнес клубу у вашем месту (за најбоље полазнике Курса обезбеђено је запослење у Боди билдинг и фитнес спортском клубу АХИЛЕЈ).

Курс почиње 30. Марта 2024. године

ПРИЈАВНИ ЛИСТ  (скинути  ОВДЕ)  пошлаљите на mail: ssbbfbfa@gmail.com најкасније 7 дана пре почетка курса.

Документација потребна за упис:

  • Лекарско уверење (дом здравља, спортска амбуланта или поликлиника ПРОВИТА – званични партнер Савеза),
  • Копија дипломе о претходно стеченом образовању (најмање средња школа),
  • Копија личне карте или пасоша,
  • Две фотографије.
  • Доказ о уплати Накнаде за похађање курса.

 Наведена документа послати скенирана на mail: ssbbfbfa@gmail.com најкасније 7 дана пре почетка Курса

Надокнада за похађање курса износи 15.500,00 РСД. Уплата се врши најкасније 7 дана пре почетка Курса.

Уплата се врши ИСКЉУЧИВО Налогом за пренос средстава са рачуна Клуба/Спортске организације на жиро рачун Савеза: 160-19360-02 отворен код банке Интеза, прималац: Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик, Обилићев Венац 18-20 локал 3.7, Београд, сврха уплате: лиценца, позив на број: матични број Клуба/Спортске организације.

 

За детаљне информације можете се обратити путем електронске поште: ssbbfbfa@gmail.com или на телефон:
+381 60 33 03 031

 

Председник ССББФБФА

Горан Ивановић

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide