SUDIJA

СПОРТСКИ СУДИЈА

 

Поштовани,

Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик добио je Решење број 66-00-00204/3/2021-03 од 20.08.2021. године издато од Министарства омладине и спорта и дозволу да може организовати курс и вршити стручно оспособљавање спортских стручњака чиме полазници овог курса добијају УВЕРЕЊЕ о стицању звања: СПОРТСКИ СУДИЈА у складу са Правилником о стручном оспособљавању и усавршавању за обављање одређених стручних послова у спорту („Службени гласник РС“, број 60 од 24. априла 2020.године) и Правилником о номенклатури спортских занимања и звања („Службени гласник РС“, број 86 од 19. јуна 2020.).

Курс се реализује у сарадњи са Факултетом спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду.

Курс стручног оспособљавања је првог нивоа у обиму од 120 часова на коме се стиче звање:

СПОРТСКИ СУДИЈА

Курс почиње 27. Новембра 2021.године и подељен је у три дела: општи део (настава се одржава на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, ул. Благоја Паровића 156.), менторски део (израда семинарског рада) и практични део који се обавља у Боди билдинг и фитнес спортском клубу АХИЛЕЈ или у сертификованом боди билдинг – фитнес клубу у вашем месту.

ПРИЈАВНИ ЛИСТ  (скинути  ОВДЕ) за Курс можете послати до 20. Новембра 2021.године путем електронске поште: ssbbfbfa@gmail.com

Документација потребна за упис (документацију достављате на првом предавању):

  1. Лекарско уверење (дом здравља, спортска амбуланта или поликлиника ПРОВИТА – званични партнер Савеза),
  2. Копија дипломе о претходно стеченом образовању (најмање средња школа),
  3. Копија личне карте или пасоша,
  4. Две фотографије.

Надокнада за похађање курса износи 130 еура у динарској противвредности.

Уплата се врши најкасније до 20. Новембра 2021.године.

Уплата се врши на жиро рачун: 160-19360-02 отворен код банке Интеса, прималац: Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик, Обилићев Венац 18-20 локал 3.7, Београд, сврха уплате: лиценца за ИМЕ и ПРЕЗИМЕ.

За детаљне информације можете се обратити путем електронске поште: ssbbfbfa@gmail.com или на телефон: +381 60 33 030 31.

 

Председник ССББФБФА

Горан Ивановић

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide