ОБНОВА ЛИЦЕНЦИ

ОБНОВА ДОЗВОЛЕ ЗА РАД – ЛИЦЕНЦЕ

 

„Стручни рад у спорту могу обављати спортски стручњаци који испуњавају услове предвиђене законом и поседују дозволу за рад предвиђену спортским правилима надлежног националног спортског савеза“, Члан 27 став 2 Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 10/16)“.

Поштовани,

Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик је Надлежан национални спортски савез за спортске гране:

  • фитнес
  • боди билдинг

и области спорта:

  • спортска рекреација

Захтев за обнову дозволе за рад – лиценце у фитнесу, боди билдингу и спортској рекреацији можете скинути ОВДЕ .

Захтев за обнову Дозволу за рад – лиценцу подноси се шест месеци пре истека дозволе за рад, након истека периода на који је издата Дозвола за рад – лиценца престаје да важи.

Дозволе за рад – лиценце се издају два пута годишње и то у пролећном и јесењем термину, лиценце за које су послати Захтеви до 15.марта издаће се у пролећном термину , такође лиценце за које су послати Захтеви до 15.септембра издаће се у јесењем термину.

За обнову дозволе за рад – лиценце уз Захтев неопходно је доставити следећу документацију:

  1. копија личне карте (исчитана);
  2. фотографија (слика као за издавање докумената);
  3. лекарско уверење – не старије од шест месеци;
  4. копију дипломе завршене стручне спреме или уверења завршене стручне оспособљености, односно доказ о стеченом одговарајућем спортском звању, у складу са Правилником о номенклатури спортских занимања и звања;
  5. доказ о обављеном стручном усавршавању/копија Сертификата (најмање осам часова годишње), Члан 28. став 7. и Члан 30. став 1 Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 10/16).
  6. доказ о уплати Накнаде за обнову дозволе за рад – лиценце.

Наведена документа послати скенирана на mail: ssbbfbfa@gmail.com најкасније 7 дана пре почетка Курса

Накнада за обнову дозволе за рад – лиценце у фитнесу, боди билдингу и спортској рекреацији износи 8.500,00 РСД. Уплата се врши ИСКЉУЧИВО Налогом за пренос средстава са рачуна Клуба/Спортске организације на жиро рачун Савеза: 160-19360-02 отворен код банке Интеза, прималац: Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик, Обилићев Венац 18-20 локал 3.7, Београд, сврха уплате: лиценца, позив на број: матични број Клуба/Спортске организације.

За детаљне информације можете се обратити путем електронске поште: ssbbfbfa@gmail.com или на телефон:
+381 60 33 03 031

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide