РЕГИСТРАЦИЈА ТАКМИЧАРА

Поштовани,

Регистрацију такмичара можете извршити слањем неопходне документације и уплатом регистрационе таксе у износу од 1.500 динара на жиро рачун:  160-19360-02 отворен код банке ИНТЕСА

За регистрацију такмичара доставите следећу документацију:Регистрациони лист (можете скинути овде);

  • Копију личне карте или документа са сликом;
  • Две фотографије (величине 3×4 цм);
  • Потврда о извршеном лекарском прегледу;
  • Доказ о уплати регистрационе таксе.

За све неопходне информације можете се обратити путем електронске поште: office@combat.rs или на
телефон: +381 63 61 0000

Наведена документа послати у затвореној коверти на адресу:

Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик

(РЕГИСТРАЦИЈА ТАКМИЧАРА – НЕ ОТВАРАТИ)
Улица Гуслара Перуна 14а
Раковица – Београд
Моб.: +381 63 61 0000

Уплата се врши ИСКЉУЧИВО Налогом за пренос средстава са рачуна Клуба/Спортске организације на жиро рачун Савеза:

 160-19360-02 отворен код банке ИНТЕСА.    Прималац: Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик, Обилићев Венац 18-20 локал 3.7, Београд, сврха уплате: РЕГИСТРАЦИОНА ТАКСА, позив на број: матични број Клуба/Спортске организације.
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide