ADVANCED

ADVANCED BODY BUILDING AND FITNESS TRAINER SPECIALIST

БОДИ БИЛДИНГ И ФИТНЕС ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР

 

Поштовани,

Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик добио je Решење број 66-00-67/2015-03 датума: 20.04.2015. године издато од Министарства омладине и спорта и дозволу да може организовати курс и вршити стручно оспособљавање спортских стручњака трећег нивоа у обиму од 240 часова чиме полазници овог курса добијају УВЕРЕЊЕ о стицању звања: БОДИ БИЛДИНГ И ФИТНЕС ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР у складу са Правилником о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту („Сл. гласник РС“, бр. 8/2013) и Правилником о номенклатури спортских занимања и звања („Сл. гласник РС“, бр. 7/2013).

Курс се реализује у сарадњи са Факултетом спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду и Светском боди билдинг и фитнес федерацијом – ИФББ, самим тим сви полазници Курса без додатних накнада стичу и међународну диплому: ADVANCED BODY BUILDING AND FITNESS TRAINER SPECIALIST

Савез је 2014.године од Светске боди билдинг и фитнес федерације – ИФББ добио ексклузивно право да у сарадњи са факултетом организује курс за стручно оспособљавање и стицање ове Светски признате дипломе, па ово јединствена прилика да се на нашим просторима стекне међународна диплома.

Међународне дипломе су признате у 192 земаље широм света и израђују се у седишту ИФББ у Мадриду и на енглеском су језику, потписане су од стране Председника Светске боди билдинг и фитнес федерације – ИФББ. Више информација можете погледати на сајту: https://ifbb.com/ifbb-courses/

Сви полазници који заврше Курс, у складу са Правилником о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту („Сл. гласник РС“, бр. 8/2013) и уговором са Светском боди билдинг и фитнес федерацијијом – ИФББ, без додатних накнада стичу Дозволу за рад – Лиценцу .

Курс почиње 27.марта 2021 године и подељен је у три дела: општи део (настава се одржава на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, ул. Благоја Паровића 156.), менторски део (израда семинарског рада) и практични део (обавља се у сертификованом боди билдинг – фитнес клубу у вашем месту).

ПРИЈАВНИ ЛИСТ за Курс можете послати до 20.марта 2021.године путем електронске поште: ssbbfbfa@gmail.com

Документација потребна за упис (документацију достављате на првом предавању):

Лекарско уверење (дом здравља, спортска амбуланта),

Копија дипломе о претходно стеченом образовању (најмање средња школа),

Копија личне карте или пасоша,

Две фотографије.

Надокнада за похађање курса износи 600 еура у динарској противвредности. Уплата се врши најкасније до 20. марта 2021 године у целости или у две рате, на жиро рачун: 160-19360-02 отворен код банке Интеса, прималац: Савез Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик, Обилићев Венац 18-20 локал 3.7, Београд, сврха уплате: лиценца за ИМЕ и ПРЕЗИМЕ. За детаљне информације можете се обратити путем електронске поште: ssbbfbfa@gmail.com или на телефон: +381 60 33 030 31.

 

Председник ССББФБФА

Горан Ивановић

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide